Thursday, April 22, 2010

đã quá đêm ứ đọng

không còn thời gian, đã không còn thời gian. sắp hết một đêm. đêm thứ mấy rồi nhỉ? sao tôi không nhớ ra được.

có bao giờ người ta khủng hoản chờ đợi?

làm cái gì cũng không đúng. phải làm động tác gì bây giờ? ngồi phơi mình trong bóng tối chăng? hay im lặng đong đưa trên hai gót chân? làm gì nhỉ? làm những gì có thể làm. hát chẳng hạng. nho nhỏ thôi. hát đi. it's very clear, our love is here to stay. not for a year, for ever and a day. it's very clear, our love is here to stay. not for a year, for ever and a day. it's very clear, our love is here to stay. not for a year, for ever and a day. ...

đã quá rồi. quá giấc. quá cơn điên. quá nhớ. quá đêm ứ đọng. như vầy lại nhớ tới anh. tôi muốn bóp chết anh. đập anh vỡ nát như đống chén dĩa trên sàn nhà kia. tôi sẽ quét anh vào một chỗ, rồi từ tốn ghép anh lại thành một cái mosaic, nhé. anh sẽ lộng lẫy rực rỡ gấp ngàn lần. you will become art, a surface for me to place my coffee cups. ừ, sẽ làm như vậy.

No comments:

Post a Comment