Saturday, January 14, 2012

đám ma nhiều mây

Chiều nay gió
thổi mây như đám ma  trôi chậm
băng ngang bầu trời đã tím ngắt tiếng khóc
tưởng nhớ một tình yêu thương mà
trước vì đói
sau vì hết đói
đã bị bỏ quên.

*********