Wednesday, November 21, 2012

cọ lau thành phố

chiều nắng trong lau
cọ thành phố, phơi mĩ miều,
chờ tìm gương mặt, tiếng cười
tìm sự có mặt
chỉ thế thôi.

++++

tôi có thói quen nhổ tóc mình,
nối từng cọng gom lại
làm nỗi nhớ.