Wednesday, September 10, 2014

Được gần cái chết

Được gần cái chết


Thời gian gần đây tôi dành câm lặng,
sự câm lặng sạn lọc,
để gần vào cái chết, nó không thích nghi với tiếng ồn,
dù là tiếng ồn của yêu đương. 

(Lâu dài tôi phát hiện, nó thích đi dạo trong nghĩa trang hơn là dọc bãi biển. Ngôn ngữ, thành tiếng hay không, không là cốt yếu. Nó không nghiêm túc. Ngược lại, nó buồn cười, tất cả đều có thể cười. Nó lười, và dễ tha thứ, vì nó còn phải tha thứ bản thân. Nó keo kiệt từng cử chỉ. Nó thôi phí phạm những nụ hôn. Và nó bắt bạn nhìn nó thật rõ, vì lâu ngày người ta cứ vội sống mà quên nó cũng cần hơi ấm.)

2 comments: