Thursday, March 24, 2016

This night


Darkness hides its face
in cigarette smoke and wind.

At the station
the dog and I sit, waiting;
the dog yawns
and I open my mouth--
we swallow the night.

2 comments:

 1. Đêm thâu giấu mặt
  vào khói thuốc và gió

  ở nhà ga
  tôi và con chó
  ngồi, đợi
  nó ngáp
  tôi cũng ngoác mồm
  cùng nuốt đêm

  ReplyDelete