Saturday, May 21, 2011

Lola
Tuần rồi có chút thời gian, ghé chợ đồ cũ, đi rong, tìm những thứ lỉnh kỉnh. Radio của chợ hát bài này, nghe rất thích, hỏi mấy người bán đồ bài này tên gì để lên mạng tìm.  Hình như nghe lần thứ hai khi ở nhà cảm giác không như nghe lúc đang lang mang ở chợ.

No comments:

Post a Comment