Tuesday, May 12, 2009

Khon nan oi!

Khốn nạn ơi!
(Cho mẹ của chồng)

đâu đây tôi thấy những linh hồn
đang rỉ sét.
khốn nạn ơi,
khốn nạn ơi,
mi sao không đi cứ lẩn quẩn bên tôi.

khốn nạn thay những trái tim không nguôi tức giận,
giữa khuya lại bùng nỗ vật vã, nhớ thương,
để tình yêu trở thành lời nguyền rủa,
như móng sắc
móc vào tai
vào mắt
vào họng nhau.

thôi, hãy quỳ xuống cầu xin Chúa
ban cho chúng ta tình yêu mới,
loại tình yêu không sở hữu,
vất vã làm đau nhau,
đến ngày cuối
còn có được nụ cười trên môi.


8.17.07

No comments:

Post a Comment