Saturday, July 2, 2011

David Foster Wallace, "little expressionless animals"

 Hai tuần nữa thì đi thi lấy cái nursing license.  đang cuống lên vì không có thời gian ôn bài.  cảm giác như mình đang bị cột vào cọc gỗ lúc nước lên.  cảm giác bất lực.

Mấy đêm liền mất ngủ.  ba đêm liên tục xem phim ma.  đêm thứ tư xem "the eel" của Shohai Imamura.  thích.  đêm qua đọc sách. David Foster Wallace, tập truyện ngắn "the girl with curious hair."  đọc được truyện thứ nhất, "little expressionless animals," cảm giác đầy như được ăn một bửa cơm ngon.  nằm nhắm mắt liếm mùi vị còn sót lại: 

You asked me once how poems informed me, " she says. Almost a whisper--her microphone voice.  "And you asked whether we, us, depended on the game, to even be.  Baby?"--lifting Faye's face with one finger under the chin--"Remember?  Remember the ocean? Our dawn ocean, that we loved?  We loved it because it was like us, Faye.  That ocean was obvious.  We were looking at something obvious, the whole time."  She pinches a nipple, too softly for Faye even to feel.  "Oceans are only oceans when they move," Julie whispers.  "Waves are what keep oceans from just being very big puddles. Oceans are just their waves.  And every wave in the ocean is finally going to meet what it moves toward, and break."

(Có một lần em hỏi tôi thơ cung cấp thông tin cho tôi như thế nào," cô nói.  Giọng cô nhỏ như đang thì thầm--giọng microphone của cô.  "Và em hỏi tôi rằng liệu chúng ta, tình yêu của em và tôi, có tùy thuộc vào cuộc chơi.  Cưng?"--cô nâng cằm của Faye lên bằng một ngón tay.--"Nhớ không?  Nhớ biển không?  Biển của bình minh, mà chúng mình cùng yêu?  Chúng ta yêu nó vì nó giống chúng ta đó Faye.  Cái biển đó nó hiển nhiên.  Suốt thời gian đó chúng ta đã nhìn vào một thứ hiển nhiên,"  Cô nhéo một đầu vú, nhẹ đến Faye không cảm giác được.  "Biển chỉ có là biển khi nó chuyển mình," Julie thì thầm.  "Nhờ có sóng biển mới không phải là một vũng nước khổng lồ.  Biển chỉ là những cơn sóng của nó.  Và từng mỗi cơn sóng một cuối cùng cũng sẽ đến nơi nó đang vươn tới, rồi vỡ nát.")

2 comments:

  1. anh cũng có một tập truyện của ông này, khó đọc phết, chữ nhì nhằng:)

    ReplyDelete
  2. cho nên hãy trả đũa david foster wallace. :))

    ReplyDelete