Sunday, July 10, 2011

some distractions from studying

đang cố gắng tập trung ôn bài.  nhưng cái quán cà phê hôm nay lại mở nhạc hòa tấu của tàu, cảm thấy rất khó chịu.  cảm giác này cũng giống như hồi xưa đi học thái cực quyền với thằng bạn trai mỹ trắng, cảm giác rất ngượng, y như mình đang ở truồng, hay chính sát hơn là cảm giác mình đang phải đứng trong ô kính cho người ta dòm ngó, like a mannequin.

suy nghĩ về sự tự hào (hay không tự hào) dân tộc, nhất là khi nó được thể hiện qua những hành động như đặt tên con bằng tiếng việt (hay không bằng tiếng Việt), hay ở nhà nói chuyện với con bằng tiếng việt (hay  không tiếng việt).  những điều này, theo mình, rất ít khả năng chứng tỏ mình có sự tự hào dân tộc hoặc gắn bó với văn hóa mẹ đẻ.  có khối người có tên việt, nhưng sự liên hệ với văn hóa việt chỉ nằm ở đó.  rồi có khối người biết nói tiếng việt, nhưng chỉ trong lĩnh vực ăn, ngủ, địch, ị.  tôi có đọc ở đâu đó, lâu rồi, một bác bảo phải đặt tên việt cho con vì có đặt tên mỹ tên tây đi nữa thì nó cũng chả trở thành mỹ hay tây được.  bác ấy nói đúng.  nhưng tôi lại nghĩ, cho dù nó có tên việt đi nữa thì nó cũng đã lai mất rồi, và nó có cái tên việt hay tên mỹ tên tây thì cái xã hội mà nó đang sống cũng sẽ xem nó là người ngoại bang thôi.  như vậy tại sao không làm một cái tên cho nó tiện và dễ gọi?  tôi biết nhiều người bạn có tên việt đẹp như Phước, Dung, Dũng, nhưng lại bị cái lưỡi của mỹ nó chém thành Đụ và Cứt.  có phải tội nghiệp không?  và lại tôi nghĩ ai có âu lo sợ con mình mất gốc cũng đừng ..lo âu quá, vì nếu như có lỡ đặt cho con một cái tên tây, muốn trở về với cộng đồng mẹ đẻ cũng dễ lắm, chỉ cần nó nổi tiếng thì cho dù nó có tên Michelle hay Danny hay America thì người ta cũng sẽ tự hào (dùm) rằng nó là người gốc việt.  nếu không nổi tiếng cũng không sao, chỉ cần viết một cuốn sách là được, tức thì nó sẽ có gốc lại thôi.

còn như tôi,  chỉ chủ trương làm sao dạy cho con cách để diễn đạt cảm giác, suy nghĩ, giúp cho nó có được một tư duy cởi mở, để mai này lớn khôn nó biết cách chửi thề có văn hóa, chứ bằng tiếng việt hay tiếng anh hay tiếng mễ hay tiếng swahili cũng đều tốt cả.      

thôi, tiếp tục ôn thi.

No comments:

Post a Comment