Tuesday, June 22, 2010

Sip, 2

Vài cái góc mình thích ở quán cà phê Sip. Hình chụp bằng phone.

No comments:

Post a Comment