Thursday, December 23, 2010

Câu chuyện ngắn của buổi chiều mùa đông

Vào một buổi chiều mùa đông, bầu trời toạc rách...
làm đám cây khô trơ trọc chợt ửng hồng...rồi thôi.

No comments:

Post a Comment