Tuesday, December 21, 2010

Winter offerings
2 comments:

  1. em cũng thấy nó đẹp quá, mà không nghĩ ra cái từ "kiêu sa." :) không ngờ hoa hẹ khô tàn vào mùa đông tuyết đổ lại đẹp như vậy.

    ReplyDelete