Friday, April 1, 2011

riesling riesling, i love you

mấy hôm trước bạn nó nghe than wine rẻ tiền uống sao..rẻ tiền, nó kêu tới Trader Joe's mua, rẻ tiền nhưng ngon lắm.  liền tới đó mua thử một chai riesling.  ngon ngon thật, mà chỉ có $6 một chai.  tha hồ uống wine ngon rẻ tiền.

tuần rồi được nghỉ spring break, thấy chua chát, hơn ba mươi (viết ra chữ chứ không dám nhìn số) vẫn còn spring break là sao?  mùa học này quá dài, khi mà ta đang trong thời kỳ nóng đít.  ngồi trong lớp vớ vẩn, làm những bài tập vớ vẩn ngu đần, lại chỉ thấy toàn những thứ gì đâu ở clinical.  y tá gì mà không thấy tôn trọng bệnh nhân, người ta nói một đường thì nghe một nẻo rồi lồng lộng, nguyền rủa bệnh nhân.  tất nhiên là không nguyền rủa trước mặt, thường thì sau khi cúp phone hoặc lúc đã khỏi nhà mới xỗ lời nói xấu.  vào những lúc này, nổ lực can thiệp đều bị bát bỏ.  có lúc không chịu nỗi, nói, bà đã hiểu lầm, ý cô ấy (bệnh nhân) không phải như vậy...chỉ để bà y tá (bà này gần 50 rồi) phát ngang, tôi hiểu rỏ ý cô ta muốn nói gì, rồi xoay mặt đi chổ khác, ý là câu chuyện tới đây chấm dứt.  trong khi các bạn trong lớp được thực hành ở ER, ICU, Med/Surg, bọn họ làm việc và học hỏi được thật nhiều, thì mình phải ngồi hàng giờ trong văn phòng, chả làm gì, chỉ để nghe toàn những lời nói xấu, phiến diện, thật là nhảm nhí.  community health nursing sucks shit.

at least i'm drinking good wine.

1 comment: