Monday, September 3, 2012

anh yêu gì?

tôi muốn hỏi anh, anh yêu gì
con nhỏ đó? nó xấu tệ, cặc,
tôi chả thấy đứa nào tâm thần như nó cả.


No comments:

Post a Comment