Monday, March 7, 2011

Mắt mù

Gặp mắt mù
không nhìn thấy bát canh bí đao đang bốc lửa,
con dao tôi mài, ép giữa lòng ngực nó bù bẫm,
(tôi đang muốn lẻn vào nó,
kẹp tò mò trong nách.)

Hay là nó đã nhiều chuyện với con Bóng Già?

Đồ ngốc, đâu chỉ có tấm rèm đỏ
rối những lọn tóc xõa vào đêm.
Chúng ta còn buổi chiều nhổ cỏ,
quán cà phê,
và chiếc nón dị hình trên ghế cũ.

No comments:

Post a Comment