Friday, January 8, 2010

thôi thế thì thôi...

đến hôm nay vẫn không thấy ai lên tiếng, :( chắc bà con không thích Hemmingway và không tin rằng Danticat viết hay hoặc nghe mình bảo tháng này chật hẹp nên tội nghiệp, không thèm nhận. :) well, thôi thì thôi vậy.

mấy năm trước tìm thấy quyển truyện tranh đẹp ơi là đẹp, mua về gửi cho đứa cháu. hôm qua nhà nó, thấy quyển sách nằm lăn lóc, bị xé đi mất hai ba tờ, lòng đau nhói. giận ba mẹ nó không quý trọng sách, thôi, không thèm tặng sách nhà nó nữa, đợi khi nào nó lớn, biết tôn trọng sách sẽ cho.

mấy hôm nay bận quá. mệt đừ.

1 comment: