Monday, February 22, 2010

Im lặng

Còn có thể nói gì về sự im lặng
Ngoài việc tôi muốn bóp cổ nó.

Rồi gào thét giẫy giụa như giun.

1 comment: