Sunday, February 21, 2010

Mầu nhiệm của Chúa

Mầu nhiệm của Chúa
là một tình yêu rộng lượng đến vô cùng
để những linh hồn tưởng đâu thối nát
trong sự hèn mọn tầm thường
cũng trỗi dậy khoảnh khắc tinh khôi

con cáo già
trong thánh đường cũng có quyền khoác áo mạ rồng
bệ vệ, oai phong
vì trong thánh đường nhìn quanh
chỉ có hắn

và tình yêu rộng lượng đến vô cùng.

No comments:

Post a Comment