Thursday, February 18, 2010

tôi, biển, và thể xác

Tôi, biển, và thể xác

Đêm qua tôi mơ thấy mình là bong bóng cá,
cá bơi ngược dòng nước thạch anh xanh.
Làm biển nổi ghen.
Nó giận dữ chuyển mình, nó thúc
nó hì hạch .
Nó đập chân tôi và cát ướt chôn vùi.
Tôi nói, thôi đừng đếm xỉa đến những giấc mơ cô nhi ấy.
Biển nói, không, bóng tối sẽ chỉ rút lui với một thể xác .
Thể xác đang thở .
Thể xác ấm .
Thể xác gần .


7.13.04 (2.18.2010)

No comments:

Post a Comment