Sunday, February 21, 2010

No comment

Ngày này đê mê miếng thịt đứt
Từ móng chân
ngấm ngầm thõa mãn cơn nhức nhối
đã đẩy mình qua khỏi ngưỡng...

Tsk, vẫn cứ chảy thây như trước giờ,
ngay cả cơn thủ dâm gà gật cũng chẳng giúp được gì
cho thôi thúc bệnh hoạn của thèm muốn đã thành đá
(một lớp trầm tích mới trong địa tầng ý tưởng thiên tài rởm,
một kiệc tác của những cái mông,
những mẫu đỏ đen châm chấm như mưa confetti.)
à, ra chỉ là ao ước cùng cực và ảo tưởng nữ tính bội thực.

No comments:

Post a Comment