Wednesday, February 3, 2010

Thứ chảy
Tranh nước. Vẽ mấy năm về trước. Vô tình tìm thấy trong khối đồ cũ. Từ ngày nhập học bận vô cùng bận, không có thời gian làm gì ngoài học nên không viết blog thường xuyên như mình muốn. Post mấy thứ lảm nhảm lên đây để đỡ buồn nha, bà con nha.

No comments:

Post a Comment