Tuesday, February 23, 2010

Viết cho tôi

Đừng viết cho tôi dòng chữ nào hết,
Tôi sẽ đọc chúng như con mèo nhung,
Liếm láp từng chữ, từng chữ một.

No comments:

Post a Comment