Tuesday, February 23, 2010

much ado

Tình yêu đến lúc tàn thu,
không ai để ý,
đột ngột buổi chiều thiếu nắng.
Nó rớt xuống đường lẻ loi.

No comments:

Post a Comment